Εγκατάσταση Διαδραστικού Πίνακα

150 

Κατηγορία:

Περιγραφή

Για την σωστή εγκατάσταση ενός διαδραστικού πίνακα θα πρέπει να λαμβάνει κανείς υπόψιν το μοντέλο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χώρου εγκατάστασης.

Η σωστή επιλογή των υλικών τοποθέτησης, των καλωδίων διασύνδεσης, της απόστασης του βιντεοπροβολέα καθώς και της σωστής ευθυγράμμισης και συγχρονισμού εξασφαλίζει τη μέγιστη αποδοτικότητα στη χρήση αλλά και στη διάρκεια ζωής του διαδραστικού πίνακα.

Ο PCdeliveras αναλαμβάνει την μελέτη και την εγκατάσταση λογισμικού και καλωδιώσεων σύμφωνα πάντοτε με τις ανάγκες της εκάστοτε εγκατάστασης.