Επίδειξη Χρήσης Εξοπλισμού

35 

Κατηγορία:

Περιγραφή

Κατ’οίκον επίδειξη χρήσης εξοπλισμού πληροφορικής, σάρωση σε δίκτυο, επικοινωνία σε ενδοδίκτυο κτλ.

Για την πρώτη ώρα παραμονής του τεχνικού το κόστος είναι 30 ευρώ, μετά την πρώτη ώρα κόστος 25 ευρώ ανά ώρα.