Αναβάθμιση – Βελτιστοποίηση Δικτύωσης

40 

Περιγραφή

Το υφιστάμενο ασύρματο δίκτυο δεν σας καλύπτει σε εμβέλεια, ταχύτητα και αξοιπιστία?

Αναβάθμιση & βελτιστοποίηση του δικτύου Wi-Fi στον χώρο σας για να λειτουργεί χωρίς κανένα πρόβλημα.

Για την πρώτη ώρα παραμονής του τεχνικού το κόστος είναι 30 ευρώ, μετά την πρώτη ώρα κόστος 25 ευρώ ανά ώρα.

Ρωτήστε μας για προσφορά.