Ρύθμιση – Έλεγχος – Εγκατάσταση Routerboard

60 

Περιγραφή

Αν στο ασύρματο και ενσύρματο δίκτυο της επιχείρησής σας συνδέονται πολλοί χρήστες θα παρατηρήσετε οτι σε ώρες αιχμής το router σας αδυνατεί να εξυπηρετήσει, ζεσταίνεται, κολλάει και χρεάζεται επανεκκινήσεις.

Η πιο αποδοτική και οικονομική λύση του παραπάνω προβληματος είναι η χρήση ενός routerboard. Ένα routerboard ουσιαστικά παίρνει internet από το ένα ή περισσότερα router (στην περίπτωση πολλών γραμμών) και αναλαμβάνει αυτό την εξυπηρέτηση των χρηστών. Με το τρόπο αυτό το router ουσιαστικά εξυπηρετεί μόνο το routerboard και αυτό με τη σειρά του κάνει το διαμοιρασμό του δικτύου στους ενσύρματους και ασύρματους χρήστες καθώς και άλλα πολλά περισσότερα.

Με τη χρήστη ενός routerboard εκτός την εξύπηρέτηση πολλών χρηστών ταυτόχρονα γίνεται εφικτός ο καθορισμός ορίου ανα χρήστη για το πόσο bandwidth έχει στη διάθεσή του με αποτέλεσμα να μη γίνεται κατάχρηση από απαιτητικούς χρήστες. Μια άλλη ενδιαφέρουσα δυνατότητα είναι η προσθήκη μηνύματος καλωσορίσματος με ανακατεύθυνση στις σελίδες κοινωνικήε δικτύωσης της επιχείρησης κ.α. Τέλος δίνονται δυνατότητες και για πιο προχωρημένους χρήστες όπως ο διαχωρισμός σε υποδίκτυα και η ασφαλέστερη μεταφορά δεδομένων.