Επισκευή Μητρικής Desktop

60 

Περιγραφή

Αναλαμβάνουμε την επισκευή των κυκλωμάτων της μητρική κάρτας του desktop σας.

Οι μητρικές κάρτες αποτελούνται από αναρίθμητα ηλεκτρονικά κυκλώματα χαραγμένα σε πλακέτες πυριτίου, γνωστά και ως PCB (Printed Circuit Boards). Πάνω στην επιφάνεια τους προσαρτάται μια πληθώρα ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (IC), και chipset, τα οποία συνεργάζονται και ανταλλάσσουν δεδομένα συνεχώς χρησιμοποιώντας σαν δίοδο επικοινωνίας τα τυπωμένα κυκλώματα. Οι συσκευές αυτές είναι γνωστές ως SMD ή Surface Mount Devices.
Σπάνια, είναι πιθανό να προκληθούν φθορές και να εμφανιστεί δυσλειτουργία σε κάποιο τυπωμένο ή SMD της μητρικής σας, συνήθως λόγω κατασκευαστικού ελαττώματος, ακραίων θερμοκρασιών, κακομεταχείρησης ή ατυχήματος.
Η επισκευή στοχεύει στην επανασυγκρότηση κατεστραμμένων κυκλωμάτων τη μητρική σας, με την αξιοποίηση προηγμένου, κορυφαίας τεχνολογίας εξοπλισμού.