Διαγνωστικός Έλεγχος Εκτυπωτή

20 

Κατηγορία:

Περιγραφή

Εντοπίζουμε με ακρίβεια όποιο πρόβλημα παρουσιάζει ο εκτυπωτής σας και σας προτείνουμε εκτιμώμενο κόστος επισκευής.

Χάλασε ο εκτυπωτής;
Είναι πιο αργός απ’ ότι συνήθως;
Δεν δείχνει τίποτα στην εκτύπωση;

Πολύ συχνά, ο εκτυπωτής σας παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα, αλλά δεν γνωρίζετε την αιτία. Τι κάνετε;

Στο PCdeliveras, εντοπίζουμε με ακρίβεια όποιο πρόβλημα κι αν έχει ο εκτυπωτής σας, άμεσα και επαγγελματικά, ενώ σας προτείνουμε τη βέλτιστη λύση, ώστε να γλιτώσετε άσκοπο άγχος, κόπο και αναμονή.