Εγκατάσταση Εφαρμογών Laptop

20 

Περιγραφή

Χρησιμοποιείς τον υπολογιστή μόνο για internet και ταινίες?

Έχεις ανάγκη για αυξημένη ασφάλεια σε σχέση με ένα απλό antιvirus?

Έχεις εξειδικευμένες ανάγκες σε ειδικού τύπου λογισμικό?

Εγκαθιστούμε τις απαραίτητες εφαρμογές με γνώμονα τις πραγματικές σας ανάγκες χωρίς την άσκοπη επιβάρυνση του υπολογιστή σας.