Επαναφορά Διαγραμμένων Δεδομένων Laptop

50 

Περιγραφή

Διαγράψατε κατα λάθος τα δεδομένα σας ή κάνατε format σε κάποιο δίσκο; Μπορούμε να διασώσουμε τα πολύτιμα δεδομένα σας στις περισσότερες περιπτώσεις!

Η διαγραφή δεδομένων συχνά είναι μια αναστρέψιμη διαδικασία αρκεί τα δεδομένα σας να μη ‘πανωγραφούν’. Με άλλα λόγια αν διαγράψατε κατα λάθος δεδομένα το καλύτερο είναι να μην κάνετε τίποτα! Οποιαδήποτε δραστηριότητα του υπολογιστή σας μετά τη διαγραφή ενδεχομένως να είναι μοιραία για μέρος των δεδομένων σας.

Στο PCdeliveras, διαθέτουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία ώστε να είμαστε σε θέση να επαναφέρουμε τα δεδομένα σας στο σύνολο τους ή σημαντικό μέρος αυτών, εύκολα, γρήγορα, και επαγγελματικά!

Αναλόγως τη φύση της διαγραφής και τον όγκο των δεδομένων το κόστος της επαναφοράς ξεκινάει από τα 50 ευρώ.

Προσοχή!
Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης το πρόβλημα είναι διαφορετικό και αυτό που χρειάζεται είναι η ιδιαίτερα επίπονη και δαπανηρή διαδικασία ανάκτησης δεδομένων