Βελτιστοποίηση Απόδοσης Laptop

20 

Περιγραφή

Ρυθμίζουμε ιδανικά το laptop σας για να είναι τόσο γρήγορο όσο όταν το αγοράσατε!

Το laptop σας αργεί πολύ να ολοκληρώσει τις εργασίες που θέλετε;

Στο PCdeliveras μπορούμε να αφαιρέσουμε τα προγράμματα που δεν χρειάζονται, να κάνουμε παραμετροποίηση του μητρώου του λειτουργικού συστήματος, καθώς και να ρυθμίσουμε τα προγράμματα εκκίνησης. Μπορούμε τέλος να ρυθμίσουμε το hardware με τέτοιο τρόπο ώστε να αξιοποιείται με το βέλτιστο τρόπο από το λειτουργικό σύστημα.