Βελτιστοποίηση Απόδοσης Desktop

25 

Περιγραφή

Ρυθμίζουμε ιδανικά το desktop σας για να είναι τόσο γρήγορο όσο όταν το αγοράσατε!

Στο PCdeliveras μπορούμε να αφαιρέσουμε τα προγράμματα που δεν χρειάζονται, να κάνουμε παραμετροποίηση του μητρώου του λειτουργικού συστήματος, καθώς και να ρυθμίσουμε τα προγράμματα εκκίνησης. Μπορούμε τέλος να ρυθμίσουμε το hardware με τέτοιο τρόπο ώστε να αξιοποιείται με το βέλτιστο τρόπο από το λειτουργικό σύστημα.