Διαγνωστικός Έλεγχος Tablet

15 

Κατηγορία:

Περιγραφή

Εντοπίζουμε το πρόβλημα που έχει το tablet σας και σας προτείνουμε τρόπο και κόστος επισκευής του.

Χάλασε το tablet σας;
Αρχισε να κολλάει χωρίς προφανή λόγο;
Δεν δείχνει τίποτα στην οθόνη;

Αν το tablet σας δυσλειτουργεί, δεν χρειάζεται να είστε ειδικός για να μάθετε τί φταίει.

Διεξοδικός έλεγχος και εντοπισμός της αιτίας του προβλήματος και συνολικής κατάστασης. Κατόπιν, ενημερώνεστε για τις επιλογές επισκευής που έχετε στη διάθεσή σας, ενώ παρέχεται η επαγγελματική μας πρόταση για τη βέλτιστη και πιο συμφέρουσα λύση σε συνάρτηση με το κόστος της.