Επίδειξη Χρήσης Λογισμικού

35 

Κατηγορία:

Περιγραφή

Κατ’οίκον επίδειξη χρήσης συγκεκριμένου λογισμικού.

Για την πρώτη ώρα παραμονής του τεχνικού το κόστος είναι 30 ευρώ, μετά την πρώτη ώρα κόστος 25 ευρώ ανά ώρα.