Εγκατάσταση Projector

100 

Κατηγορία:

Περιγραφή

Για την σωστή εγκατάσταση ενός βιντεοπροβολέα θα πρέπει να λαμβάνει κανείς υπόψιν το μοντέλο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χώρου εγκατάστασης.

Η σωστή επιλογή των υλικών τοποθέτησης, των καλωδίων διασύνδεσης και της απόστασης από τον πίνακα προβολής εξασφαλίζουν τη μέγιστη αποδοτικότητα στη χρήση αλλά και στη διάρκεια ζωής του βιντεοπροβολέα.

Ο PCdeliveras αναλαμβάνει την μελέτη και την εγκατάσταση με τα σωστά υλικά σύμφωνα πάντοτε με τις ανάγκες της εκάστοτε εγκατάστασης.