Κατ’οίκον Τεχνική Υποστήριξη

40 

Κατηγορία:

Περιγραφή

Τεχνικός στο χώρο σας για την επίλυση προβλημάτων σε εξοπλισμό πληροφορικής, προβλήματα λογισμικού ή σύνδεσης στο διαδίκτυο.

Για την πρώτη ώρα παραμονής του τεχνικού το κόστος είναι 30 ευρώ, μετά την πρώτη ώρα κόστος 25 ευρώ ανά ώρα.