Διάγνωση Δικτύου Wi-Fi

35 

Περιγραφή

Αναλαμβάνουμε να έρθουμε στο χώρος σας και να κάνουμε διάγνωση του χώρου για να σας πούμε τι χρειάζεται για γρήγορο και αξιόπιστο Wi-Fi.

Για την πρώτη ώρα παραμονής του τεχνικού το κόστος είναι 30 ευρώ, μετά την πρώτη ώρα κόστος 25 ευρώ ανά ώρα.

Ρωτήστε μας για προσφορά.