Επιδιόρθωση Υφιστάμενου Δικτύου Wi-Fi

35 

Περιγραφή

Το υφιστάμενο ασύρματο δίκτυο δεν σας καλύπτει σε εμβέλεια, ταχύτητα και αξιοπιστία? Δεν μπορείτε να συνδεθείτε, συνδέεστε και δεν έχετε Internet ή αντιμετωπίζετε κάποιο άλλο πρόβλημα με το ασύρματο δίκτυο σας?

Στο PCdeliveras αναλαμβάνουμε την επιδιόρθωση του δικτύου Wi-Fi στον χώρο σας.

Για την πρώτη ώρα παραμονής του τεχνικού το κόστος είναι 30 ευρώ, μετά την πρώτη ώρα κόστος 25 ευρώ ανά ώρα.

Ρωτήστε μας για προσφορά.